HOME

Qui sommes-nous ?

Ayacam est une association humanitaire qui a comme objectif d’apporter tout le soutien nécessaire aux habitants les plus défavorisés de la République Dominicaine.

Dans ce pays où les conditions de vie sont difficiles, nous combattons tous les jours contre la précarité, la maladie, la malnutrition, la violence, l’injustice et l’analphabétisme.

Wie zijn wij ?

Ayacam is een vereniging met een humanitair karakter die als hoofddoel heeft, de nodige ondersteuning te bieden aan de meest kansarme bewoners van de Dominicaanse Republiek.

In dit land, waar de levensomstandigheden als zeer moeilijk kunnen worden beschouwd, strijden wij elke dag tegen de hulpbehoevendheid, de ziekte, de ondervoeding, het geweld, het onrecht en het analfabetisme.

About us ?

Ayacam is a non-profit organization having as principal objective to bring the necessary support to the most underprivileged people in the Dominican Republic.

In this country, where the quality of life is far beneath normal standards, we fight everyday against helplessness, illness, malnutrition, violence, injustice and illiteracy.

© 2012 - Ayacam.be Created by AkiConcept.com